Wat is de ISPGids.com gedragscode?

Gedragscode.com is de gedragscode voor alle internet service providers (ISP's). Een ISP die de gedragscode onderschrijft geeft daarmee aan dat bij deze de klant nog steeds koning is. Daarnaast biedt de Gedragscode.com de klant ook een aantal extra zekerheden, waar de ISP (juridisch) aan gebonden is en die wanneer dat nodig is door de klant af te dwingen zijn. De Gedragscode.com kan het beste worden gezien als een samenvatting van zaken die je van elke ISP zou mogen verwachten! Bij Gedragscode.com deelnemers geldt klant = koning!


Gedragscode.com Deelnemers
Neostrada
Technotop Internet BV
Let's Go Online
Web://Xtra
xYnta
Dvwebhost
Bshosting Internet Services
Flexible Web Solutions
FraJa WeB
Gomebox
Intention
on24
OPH
CCC Hosting
Mach-IT.NET
my-webhosting
WebRuimteHosting
QDC Internetservices
DreamHost.nl Web hosting
PS IT Solutions
RealHosting
Aleto Internet
wiseadvise
ICT Globe
Vivor B.V.
van Dijke webservice
EK-Hosting
Keenondots
Easy IS / Bizway BV
Quickhost
Hostingfabriek
HostingLines
AlfaHosting
MIDENS
Voxio Internet Services
SinnerG
HostingBB
Domeinstad
IT-Works
Ospito Internet
VDX Internet Services B.V.
TiMMiT.nl
Antagonist
20nine
ABC Web BVBA
Dominion Internetdiensten
Hosting.nl B.V.
Ikoula Nederland
Web-Oke.nl
Joomla Web Hosting
JSK Hosting Solutions
Trafego IS BV
MBS Designs
Paradisehosting
w3Media B.V.
HostLogic
Exsilia Internet Services
Vaxon Networks
CSV Networks
Slampaq Solutions B.V.
Veldmaat ICT
Hostingpower
Elaborate
Phonq
Waspin Internet
PM IT Solutions
WaterlandHosting.nl
NET-XTREME
Waasland Service Netwerk
DigiState
Robiz-Hosting.nl
Indivision
Sylconia
Hosted
Kniest MultiMedia
Junga Hosting
Meesterlijk
QC-hosting
Cyber Systems
Roberto Webhosting opgeheven
WM-Hosting
MultiServe
Correcthosting.nl
Xuna Solutions
24 Web Service
Hostmonster Europe
eConcepts
Webhostplus.nl
Xolphin SSL Certificaten
VIPWebdesign
A1 Internet BV
TerraByte Internet Services BV
ISPI
Atto I.T.C.
Made2host
Futureweb
Natsoft / Pro-Host
iData
Tik & Klik
Vircon
PC-Internet WebHosting Alpharex VOIP Solutions
Pegasushosting
Spango Internet
Mediawax
Redbee
Redbee / Thyatia.net
Everhost
XXL Webhosting B.V.
Vertixo B.V.
Webbed
sa5kia
Confidus
Bredero-Media Group International
Mordamus
DeziWeb B.V. - kwaliteithosting
Mundohost Webhosting
SoHosted BV
PM Net
123 Hosting Service
Gethost
Domeinwinkel
iOnline BV
Allroundhosting
Artificial Creations
Gigaweb
bHosted Webhosting
Gemnu BVBA
DomeinTest123
FireMultimedia
Coloprovider.nl
SkyHost.nl
Qweb Internet Services B.V.
Your-webhost
Brijn Webproducts
iXL hosting B.V.
Just Host
Xolution
NetSolid
Tilaa BV
Solcon
HostingDealer
Topservers.nl
Web-X-site
NetMatters
Rimote
Webhostnu
HostingXS
FOXXL Hosting
Source XS B.V.
Sway informationTechnologies
Yourhosting
Zenid.net
Protagonist
Baffoon Internet Services
Byte
Wned.nl
VistaWeb
Dutchwebhosting
Quebit
BubbleSide Media
Networking4all
Mairel Solutions
Hage Hosting
Dream Hosting
Sparticle Solutions
vH Digitaal
DataCT
Enox
Internet VH
Hoston
HostBeats
Nederland Webhosting
De Hosting Firma
Cas Hosting
Berkel Colores
Fast 4 You
Cocomo Hosting
Xela Hosting
Icetex
Zimple Web
intio
Prelution
Hostingwalk
Hoasted
Jouwhost
Knippin ict
Windhoos Servers
Cyberfusion
Gedragscode.com Deelnemer Logo's!Download hier de Gedragscode.com Deelnemer Logo's!

Gedragscode.com Deelnemers mogen het Gedragscode.com Deelnemer Logo op hun website en in all hun correspondentie gebruiken.


Handhaving van deze Gedragscode.com
De Gedragscode.com is zoals de naam al impliceert een gedragscode. Deze gedragscode beschrijft hoe de deelnemende ISP's met hun klanten omgaan. De gedragscode is juridisch bindend en daar kan door klanten van de ISP's zonodig bij de rechter een beroep op worden gedaan. De gedragscode is ook geen keurmerk en deelnemende ISP's worden daarom ook niet door ons gekeurd. Daar staat tegenover dat wij ook geen vergoeding vragen voor deelname aan de gedragscode. Indien u van mening bent dat een van de deelnemende ISP's zich niet aan de gedragscode houdt dan kunt u uw ervaring op ISPGids.com delen. Indien een deelnemende ISP structureel negatieve ervaringen ontvangt dan wordt een deelnemer daarop aangesproken en indien er daarna geen verbetering is, kan deze als deelnemer worden geroyeerd. Andere meldingen of klachten over deelnemende ISP's worden niet door ons behandeld.

U wilt als Internet Service Provider de gedragscode ondertekenen? Dat kan!

Print de gedragscode uit en stuur de ondertekende gedragscode en een uittreksel van de Kamer van Koophandel naar de Gedragscode.com beheerder. Deelname aan de Gedragscode.com is kosteloos!

Deelname aan de Gedragscode.com is kosteloos, maar niet vrijblijvend. U kunt zich aanmelden als deelnemer indien u aan de eisen van de gedragscode voldoet mailen naar info@xcat.nl (als pdf-bestand).

N.B. Het kan enige tijd duren voor dat uw aanmelding is verwerkt.

Inhoud Gedraggscode.com


1. De Internet Service Provider (ISP) bestaat minimaal 24 maanden en is in de EU gevestigd. De ISP beschikt over een geldig btw-nummer en beschikt over een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een ander vergelijkbaar bij wet erkend (Handels)register.

2. De ISP zal het merendeel van zijn correspondentie in het Nederlands voeren. Hierbij zullen tenminste de website, algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden, offertes en contracten in het Nederlands zijn opgesteld, tenzij expliciet anders overeengekomen met klant dan wel prospect.

3. De ISP zal in alle (schriftelijke) communicatie, per brief, offerte, contract, website, e-mail, etc. zijn identiteit en aansluiting bij keurmerken en gedragscodes accuraat en ondubbelzinnig aan de klant dan wel prospect kenbaar maken.

4. De ISP zal te allen tijde de diensten en producten leveren zoals deze zijn geoffreerd, via de website, offerte, contract of ander aanbod. De ISP zal enkel iets anders dan geoffreerd en overeengekomen leveren in nadrukkelijke samenspraak met de klant. Tevens zal de ISP kosten zo transparant mogelijk maken en zullen alle kosten vooraf aan prospect dan wel klant zijn gepresenteerd voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. De ISP gaat er mee akkoord dat eventuele verborgen kosten die achteraf pas aan het licht komen, voor zover dat redelijk en billijk is, voor eigen rekening komen.

5. De ISP zal diensten en producten te allen tijde binnen maximaal 3 werkdagen leveren nadat alle relevante informatie is aangeleverd en de klant aan zijn verplichten jegens de ISP heeft voldaan. Indien deze termijn niet gehaald wordt zal de ISP de klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen en de klant de mogelijkheid aanbieden om het contract te ontbinden, waarbij de ISP wel een reële kostenvergoeding mag vragen. Indien expliciet anders overeengekomen mag de ISP een leveringstermijn van maximaal 30 kalenderdagen hanteren, tenzij aantoonbaar is dat een derde partij of externe factor dit onmogelijk maakt en een langere levertijd gerechtvaardigd is.

6. De ISP biedt enkel diensten en producten aan waarvoor deze zowel de technische kennis heeft als waarvan deze de continu´teit kan garanderen doordat zowel voldoende kennis alsmede know-how van de technische en bedrijfskundige zaken aanwezig is.

7. De ISP dient zijn apparatuur continu bij te werken zodat de systemen te allen tijde veilig en courant zijn. Daarnaast zal de ISP zorgdragen dat indien toch gegevens verloren gaan, gegevens van maximaal 7 kalenderdagen daarvoor beschikbaar zijn in de vorm van een backup en zodoende gegevens van maximaal 7 kalenderdagen verloren kunnen gaan. De verplichting om backups te maken bestaat enkel daar waar de ISP het beheer heeft over het onderliggende (softwarematige) systeem waar de gegevens in liggen opgeslagen.

8. De ISP zal altijd in belang van de prospect of klant handelen en deze nooit onder druk zetten of enkel adviseren in het eigen belang. De ISP onderkent expliciet dat de belangen van de klant in beginsel belangrijker zijn dan die van zichzelf.

9. De ISP zal bij de verwerking van persoonsgegevens en andere privacy gevoelige informatie te allen tijde de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. De ISP verklaart dat deze over voldoende kennis beschikt ten aanzien van de geldende privacy wetgeving in het land waar deze gevestigd is, waarbij deze eveneens verklaart te voldoen aan de privacy wetgeving geldend in het vestigingsland.

10. De ISP zal elke klacht op gelijke voet en op dezelfde professionele manier behandelen. De daadwerkelijke behandeling van de klacht dient binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst plaats te vinden. Een klacht dient binnen 10 werkdagen voor de klant naar tevredenheid te zijn opgelost dan wel gemotiveerd ongegrond te zijn verklaard of er dient een duidelijk aanwijsbare reden gegeven te worden waarom de klacht nog niet is opgelost.

A. De ISP verklaart deze gedragscode volledig te erkennen en verklaart deze gedragscode op elk artikel akkoord en accepteert de verantwoordelijkheden en gevolgen die uit deze gedragscode voortvloeien. Niet nakomen van de gedragsregels in deze gedragscode heeft tot consequentie dat contracten door klanten kunnen worden ontbonden, echter enkel daar waar een klant specifiek hinder ondervindt van het niet nakomen van deze gedragscode door de ISP en tevens per individueel geval bekeken, dit ter beoordeling van de geldende rechterlijke macht en/of een door de beheerder van deze gedragscode aan te wijzen geschillencommissie, met de mogelijkheid tot openbaarmaking van de uitspraak.

B. De ISP verklaart dat tussen het moment van onderschrijven van deze gedragscode en een periode van 3 maanden na opzegging, alle artikelen in deze gedragscode van toepassing zijn op het handelen, de offerten en de contracten van zichzelf. De beheerder van deze gedragscode is bevoegd om de ISP als deelnemer te royeren indien daar in redelijkheid aanleiding toe is, zulks ter beoordeling van de beheerder.

C. De ISP verklaart zich akkoord met toekomstige wijzigingen in deze gedragscode, zolang deze tenminste 2 maanden voordat deze van kracht worden, kenbaar worden gemaakt door de beheerder van deze gedragscode. Niet inhoudelijke en ondergeschikte wijzingen, zoals spel- en taalfouten mogen met onmiddellijke ingang worden aangebracht. De ISP erkent dat wisselingen van de beheerder van deze gedragscode geen gevolgen hebben voor de ondertekening en aansluiting bij deze gedragscode.

D. De ISP verklaart dat deze de beheerder van deze gedragscode volledig vrijwaart voor de gevolgen die voortvloeien uit zijn taak. De ISP verklaart dat hij de beheerder volledig vrijwaart van gevolgen die voortvloeien uit aansluiting bij deze gedragscode.

ISPGids.com ondersteunt het selecteren van een geschikte hoster.
Copyright 2006-2017 - xCAT.nl Publishing. Alle rechten voorbehouden. Contact met de redactie.