Bezwaar maken tegen onterechte ervaringen (NTD-procedure)

Uw klanten kunnen ervaringen met uw bedrijf achterlaten op ISPGids.com. De meeste ervaringen die op ISPGids.com zijn achtergelaten zijn terecht. Echter komt het ook voor dat er ervaringen die worden achtergelaten die onrechtmatig zijn. Wij controleren ervaringen niet voor plaatsing op ISPGids.com, net zoals u als hoster niet (vooraf) controleert wat uw klanten op uw of hun eigen servers plaatsen.
 

Onze Notice and Take Down Onze procedure voldoet aan de Gedragscode Notice and Take Down
De ISPGids.com Notice and Take Down procedure voldoet aan de Gedragscode Notice and Take Down. Waarschijnlijk gebruikt u zelf ook een NTD-procedure die op deze gedragscode is gebaseerd. Deze gedragscode is op 9 oktober 2008 door de internetbranche aan staatssecretaris Heemskerk overhandigd. Lees verder op deze pagina.
 

Klanten kunnen hun (onterechte) ervaringen zelf verwijderen Een klant kan zijn eigen (onterechte) ervaring zelf verwijderen. U kunt de klant verzoeken dat te doen, dat is tevens een onderdeel van de NTD-procedure.

1. Verzoek de klant om de ervaring te verwijderen en neem daarbij de volgende punten in acht:
  • Doe het verzoek schriftelijk en bewaar alle correspondentie.
  • Vraag de klant expliciet en omwonden om de ervaring te verwijderen.
  • Motiveer bij uw verzoek om verwijdering aan uw klant waarom de ervaring onrechtmatig is.
2. Indien de klant niet binnen 3 werkdagen reageert op uw verzoek tot verwijdering of indien dat eerder is expliciet weigert de ervaring te verwijderen, gaat u verder met de NTD-procedure.
3. U dient dit online formulier volledig en naar waarheid in en volgt de verdere instructies bij het formulier op.
4. De auteur van de ervaring krijgt automatisch een e-mail met de mededeling dat er een klacht over zijn ervaring is ingediend en een kopie van het ingevulde formulier. De auteur krijgt 2 werkdagen de tijd om te reageren op het NTD-verzoek.
5. Na ontvangst van de reactie van de auteur van de ervaring of indien deze niet binnen 2 werkdagen heeft gereageerd beordeelt de ISPGids.com redactie het NTD-verzoek in principe binnen 2 tot 5 werkdagen. De totale duur van de behandeling is afhankelijk of er nog hoor- en wederhoor moet worden toegepast, onderzoek moet worden gedaan of juridisch advies moet worden ingewonnen.
6. Bij de behandeling van een NTD-verzoek wordt beoordeelt of een ervaring onmiskenbaar onrechtmatig is (de ervaring leert dat in ongeveer 95% van de gevallen een ervaring niet onmiskenbaar onrechtmatig is). Dit is de juridische maatstaf waar ISPGids.com aan moet toetsen. In het geval dat de ISP die het NTD-verzoek doet zich naar het oordeel van ISPGids.com aan deze procedure heeft gehouden en dat ook in het verleden altijd heeft gedaan en geen onnodige NTD-verzoeken in heeft gediend, en zover dat mogelijk is kan ook de vraag of de ervaring niet onredelijk is worden beoordeeld. Dat betekent dat de kans dat een NTD-verzoek wordt gehonoreerd een stuk groter is.

Noodgevallen en namen van medewekers in ervaringen

Indien er sprake is van een noodgeval, zoals scheldwoorden of namen van medewerkers in ervaringen, dan kunt u vragen om de ervaring aan te laten passen maar de ervaring zelf zal dan niet worden verwijderd, dit kunt u doen via dit formulier dit formulier. Om de ervaring te laten verwijderen dient wel een regulier NTD-verzoek te worden ingediend.

Tijdelijke e-mail adressen

Op ISPGids.com is het niet toegestaan om een ervaring achter te laten die bevestigd wordt met een tijdelijk e-mailadres. Ons systeem blokkeert ervaringen die geplaatst worden met een tijdelijk (wegwerp) e-mailadres. Indien ons systeem een dergelijk e-mailadres niet herkent dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de redactie via het contactformulier.

U kunt uw bedrijf zelf toevoegen

Indien uw bedrijf nog geen vermelding heeft in ISPGids.com, kunt u deze volledig zelf toevoegen.
Hier kunt u uw bedrijf toevoegen.

U wilt uw bestaande ISPGids.com vermelding bewerken?

Indien u al een ISPGids.com vermelding heeft en uw ISPGids.com vermelding wilt bewerken, maakt u eerst een ISPGids.com account aan, daarna vraagt u om toegang tot uw vermelding via het contactformulier (alleen als u al een vermelding heeft, indien u een nieuwe vermelding wilt klik hier.)


Hoe kan ik ISPGids.com bereiken?

Indien u een vermelding in ISPGids.com wilt klik hier.

Wij zijn uitsluitend bereikbaar via het contact formulier bereikbaar. Indien u bezwaar wilt maken tegen een ervaring dient u onze NTD-procedure te gebruiken (zie de veelgestelde vragen). De ISPGids.com redactie levert geen enkele telefonische ondersteuning. Indien u ons belt wordt u niet door ons geholpen of teruggebeld.

ISPGids.com ondersteunt het selecteren van een geschikte hoster.
Copyright 2006-2018 - xCAT.nl Publishing. Alle rechten voorbehouden. Contact met de redactie.